Polityka zintegrowanego systemu zarządzania

Podstawowym celem spółki Akori-Nieruchomości było i jest dążenie do utrzymania znaczącej pozycji w branży usług sprzątających.
Chcemy zapewnić naszych klientów oraz wszystkie zainteresowane strony, że poprzez ciągłe doskonalenie procesów występujących w Przedsiębiorstwie będziemy dostarczać usługi spełniające ich oczekiwania i potrzeby, minimalizując jednocześnie negatywne skutki naszej działalności wywierane na środowisko. Ponadto będziemy dążyć do spełnienia odpowiednich wymagań dotyczących środowiska i innych wymagań dotyczących Przedsiębiorstwa.

Nasza dewiza JAK CIĘ WIDZĄ, TAK CIĘ PISZĄ wskazuje, że wszyscy pracownicy traktują jakość i dbałość o środowisko bezwzględnie priorytetowo. Czują się odpowiedzialni za wdrożenie i prawidłowe funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, dlatego też nadrzędne cele Przedsiębiorstwa realizowane są poprzez:
  • badanie oraz analizowanie potrzeb i oczekiwań klienta
  • ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO 9001 i 14001
  • doskonalenie oferowanych przez nas usług poprzez dostosowywanie metod ich realizacji do obowiązujących trendów z wykorzystaniem nowych technologii
  • stałe podnoszenie kwalifikacji przez wszystkich pracowników przedsiębiorstwa
  • systematyczne odnawianie i utrzymywanie zaplecza technicznego oraz zasobów gwarantujących terminowość wykonania usług oraz minimalizację negatywnego wpływu na środowisko naturalne
  • prowadzenie segregacji odpadów oraz ich składowanie i wywóz zgodny z obowiązującymi przepisami
  • zdobywanie nowych klientów

Elastyczna struktura, otwartość, sprawna organizacja oraz zaangażowanie całego personelu AKORI zapewniają realizację celów oraz nieustający rozwój.